SRN/08/0401/01/MS

Do: Zarząd Dróg Miejskich

W związku z napływającymi do nas uwagami osób pokonujących w codziennej komunikacji przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów przez ulicę Jagiellońską na południowym wlocie Ronda Starzyńskiego, zwracamy się z wnioskiem o wykonanie azylu pomiędzy pasami ruchu samochodowego.

Po niedawnym wyremontowaniu nawierzchni samochody rozwijają większe prędkości, co utrudnia pieszym i rowerzystom pokonanie jezdni. Dodatkowe utrudnienie stanowi też znaczna w rejonie przejścia – mimo jedynie dwóch pasów ruchu - szerokość jezdni (ok. 13 m), wydłużająca czas przebywania na jezdni, a w efekcie czas narażenia na wypadek. Jest to szczególnie uciążliwe dla poruszających się wolniej osób starszych. Dlatego zgłaszamy postulat wykonania azylu, który:

* umożliwiłby pieszym i rowerzystom zatrzymanie i przekraczanie jezdni "na dwie raty";

* zniechęciłby kierowców do niezgodnych z przepisami zachowań, tj. rozwijania nadmiernych prędkości i wyprzedzania na przejściu dla pieszych.

Znaczna szerokość jezdni pozwala na bezproblemowe wykonanie szerokiego azylu, nawet o szerokości 4 m, umożliwiającego zatrzymanie np. roweru z przyczepką. Zwracamy uwagę, że możliwe jest szybkie wykonanie azylu z modułowych konstrukcji prefabrykowanych z tworzywa sztucznego, przykręcanych do jezdni przy pomocy śrub i kołków rozporowych, bez konieczności opracowywania nowego projektu budowlanego. Dlatego liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego postulatu.

Odpowiedź

Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich można [zobacz >>>]yć tutaj.