Poniżej przedstawiamy odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich na nasze pismo w sprawie azylu dla pieszych i rowerzystów [zobacz >>>].

Odpowiedź ZDM

Od: Zarząd Dróg Miejskich.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr SRN/08/0401/01/MS z dnia 25.02.2008r., jaki i pismo SRN/08/0401/02/MS z dnia 21.04.2008r. w sprawie zmiany organizacji ruchu na wlocie ul. Jagiellońskiej na Rondo Starzyńskiego Zarząd Dróg Miejskich informuje, co następuje.

W ramach budowy estakady nad Rondem Starzyńskiego istniejące przejście dla pieszych zostało wyposażone w przejazd rowerowy na podstawie projektu organizacji ruchu.

Projekt zatwierdzony został przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy, co zgodnie z § 8 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem oznacza, że w toku analizy projektu organ zarządzający ruchem stwierdził, że:

1. Zaprojektowana organizacja ruchu nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,

2. Projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi warunków umieszczania na drogach znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3. Zaprojektowana organizacja ruchu nie jest niezgodna z założeniami polityki transportowej lub potrzebami społeczności lokalnej,

4. Zaprojektowana organizacja ruchu jest efektywna.

Analiza zdarzeń i kolizji drogowych, nie wskazuje tego miejsca jako niebezpieczne. Z komputerowej mapy zdarzeń i kolizji drogowych za lata ubiegłe wynika, że od momentu przebudowy Ronda Starzyńskiego nie wydarzyło się żadne zdarzenie z udziałem pieszych na omawianym wlocie. W latach poprzednich odnotowano pojedyncze najechania na pieszego. Dotychczas do Zarządu Dróg Miejskich nie wpływały niepokojące sygnały, co do rozwiązania geometrycznego tego miejsca.

Z przeprowadzonych obserwacji wlotu ul. Jagiellońskiej na Rondo Starzyńskiego wynika, że autobusy komunikacji miejskiej i pojazdy ciężarowe wjeżdżając na i zjeżdżając z ronda potrzebują więcej miejsca do wykonania manewru skrętu, niż pojazdy osobowe.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w tym miejscu, kopią niniejszego pisma wracamy się do Zarządu Transportu Miejskiego z prośbą o wyrażenie opinii odnośnie wyznaczenia w tym miejscu azylu dla pieszych o szerokości min. 2,0 m. Państwa opinia stanowić będzie o możliwości wykonania azylu w tym miejscu.

Stwierdzamy również, że proponowane rozwiązanie - azyl z elementów prefabrykowanych z tworzywa sztucznego - wyglądałby nieestetycznie i mało profesjonalnie, przy inwestycji, która została dopiero zrealizowana.

Jednocześnie stwierdzamy, że obowiązujące przepisy Ustawy - prawo o ruchu drogowym - nie dopuszczają do ruchu przyczepek do rowerów.

Przepraszamy za udzielenie odpowiedzi w późniejszym terminie.

Dyrektor ds. Technicznych, Radosław Laskowski

Do wiadomości: Zarząd Transportu Miejskiego

Od redakcji

O gustach się nie dyskutuje, więc nie będziemy się spierać odnośnie wyglądu wysepek z prefabrykatów, za to trudno przemilczeć przedostatnie zdanie. Wydaje się, że urzędnicy Zarządu Dróg Miejskich powinni jednak być zaznajomieni z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, które odnośnie rowerów z przyczepkami precyzuje jedynie w Art 62.4, że "Długość zespołu złożonego z motocykla, motoroweru lub roweru i przyczepy nie może przekraczać 4 m." Trudno zrozumieć jak z tego zapisu można wyczytać zakaz ruchu przyczepek do rowerów, jednak - jak widać - można...