W tym celu w projekcie powinny zostać uwzględnione schody (w miarę możliwości ruchome) łączące perony kolejowe z wiaduktem ul. Andersa.