Projekt do budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Żoliborz. Przeszedł etap weryfikacji formalnej, został jednak wycofany przez projektodawcę ze względu na pokrywanie się z projektem Likwidacja zatok autobusowych w ul. Mickiewicza [zobacz >>>], by nie rozpraszać głosów.

Budowa przystanków półwyspowych (antyzatok) w zespole przystankowym Bohomolca

Obecnie zespół przystankowy Bohomolca na ul. Mickiewicza (w obu kierunkach) charakteryzuje się krótkimi zatokami przystankowymi, które uniemożliwiają wsiadanie z poziomu chodnika. Proponuję zastąpienie niefunkcjonalnych zatok przystankami półwyspowymi, które ułatwią wejście do pojazdu i wyjście z niego, włączenie się autobusów do ruchu i uporządkują parkowanie w okolicy.

Projektodawca: Tamás Dombi

Opis

Projekt polega na zastąpieniu obecnych, za krótkich zatok przystankowych w zespole przystankowym Bohomolca na przystanki półwyspowe (pot. antyzatoki). Oznacza to zwężenie jezdni do jednego (lewego) pasa ruchu na długości potrzebnym do wymiany pasażerów (18 m), podczas gdy pas prawy zostanie zajęty przez miejsce dla oczekujących na pojazd i wymianę pasażerów. Obecne zatoki ulegają likwidacji. Takie rozwiązanie ma wiele zalet:

- rozwiązuje problem autobusów zatrzymujących się w znacznej odległości od krawężnika z powodu za krótkiej zatoki. Przy przystanku półwyspowym wszystkie rodzaje autobusów mogą stanąć przy samym krawężniku;

- ułatwia włączenie się autobusów do ruchu po wymianie pasażerów - nie muszą one czekać na wolny lewy pas;

- uspokaja ruch - samochody jadące za autobusami muszą zwolnić albo nawet zatrzymać się na czas wymiany pasażerów. Jest to istotny aspekt w kontekście przejść dla pieszych znajdujących się za przystankami w obydwu kierunkach;

- zwiększa bezpieczeństwo pasażerów - autobusy nie muszą wykonywać trudnych manewrów przy których działają na pasażerów znaczne siły odśrodkowe. Należy nadmienić, że na tym odcinku wiele autobusów jeździ zatłoczonych;

- porządkuje parkowanie, uniemożliwiając zastawianie przystanku autobusowego, jednocześnie zwiększając ilość miejsc poprzez skrócenie przestrzeni potrzebnej dla przystanku.

- zwiększa przestrzeń dla pieszych.

Uzasadnienie

- Poprawa dostępności transportu publicznego - jest to działanie zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu m. st. Warszawy. Po realizacji projektu, poprawi się dostępność autobusów zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych na wózkach, rodzin z dziećmi i wózkami dziecięcymi, osób starszych o trudnościach z chodzeniem. Obecnie wszystkie te osoby muszą wsiadać do autobusów z poziomu jezdni, gdyż autobus nie jest w stanie stanąć przy krawężniku. Nadmienić należy, że w pobliżu znajduje się przychodnia przy ul. Szajnochy, który generuje ruch zwłaszcza ludzi chorych i starszych oraz rodzin z małymi dziećmi a także kilka przedszkoli.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - poprzez uspokojenie ruchu.

- Antyzatoki są rozwiązaniem powszechnie stosowanym w miastach europejskich.

Wstępny kosztorys

Projekt organizacji ruchu: 1000 zł

Zabudowa zatok i budowa przystanków półwyspowych z elementów betonowych (wymiana nawierzchni): 8000 zł

Malowanie nowych znaków poziomych, nowe znaki pionowe: 1000 zł

Całkowity koszt projektu: 10000 zł

Na etapie weryfikacji formalnej Urząd Dzielnicy podniósł wycenę projektu do 16000 zł.