Do: Inżynier Ruchu m. st. Warszawy

SRN/08/0409/01/MS

dotyczy: pasów dla autobusów

Nawiązując do pozostających bez odpowiedzi pism złożonych w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy 26 VI 2006 r. (jak się zdaje, na podstawie pisma BD-KS/555/11/1458/06, przekazanych 17 VII 2006 r. do Zarządu Dróg Miejskich), ponawiam wniosek o wytyczenie pasów dla autobusów na ulicach:

* Dolina Służewiecka, na odcinku Jana Rodowicza-al. Wilanowska;

* al. Sikorskiego, na odcinku al. Wilanowska-Jana Sobieskiego;

* al. Sikorskiego, na odcinku Jana Sobieskiego-al. Wilanowska.

Powyższe uzasadniam znaczącym ruchem autobusowym na wspomnianych odcinkach (np. na przystanku Nowoursynowska 02 na pierwszym odcinku w godzinach szczytu zatrzymują się 44 autobusy na godzinę), który jako przeciwdziałający korkom nie powinien być zmuszany do ponoszenia konsekwencji wzmożonego ruchu samochodowego, będącego przyczyną korków na wspomnianych odcinkach.

Co więcej, nadanie priorytetu komunikacji miejskiej nie tylko stanowiłoby krok w stronę zmniejszenia przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu i zanieczyszczenia powietrza, lecz również usprawniłoby stołeczną komunikację, zachęcając do korzystania ze środków komunikacji zmniejszających korki. Jako że wszystkie wspomniane odcinki są ulicami wielopasmowymi i dwujezdniowymi, wnoszę o wytyczenie pasów dla autobusów oraz wydzielenie ich separatorami w najszybszym możliwym terminie.

Ciąg dalszy

[zobacz >>>]