Przykładem może być przejście przez ulicę Czyżewskiego, gdzie w 2014 r. światła na przejściu zastąpiono fizycznym uspokojeniem ruchu (progami wyspowymi usytuowanymi bezpośrednio przed azylami, tak by niemożliwe było ich ominięcie).