Poniższe rozwiązanie zostało zgłoszone do Konkursu na Dobre Praktyki komunikacyjne w aglomeracji warszawskiej. [zobacz >>>] Zdobyło ono piąte miejsce w kategorii "ruch rowerowy". [zobacz >>>]

Lokalizacja

Zgłaszane rozwiązanie to kładka pieszo-rowerowa, która znajduje się nad Trasą Armii Krajowej (Trasą Toruńską), w północno-wschodniej części Warszawy (na styku dzielnic Białołęka/Targówek).

Uzasadnienie kapituły

Bezkolizyjne skrzyżowania dróg rowerowych i samochodowych często znacząco utrudniają podróże rowerowe poprzez zmuszanie do wnoszenia roweru po schodach lub upychania go w windzie. Zgłaszane rozwiązanie pokazuje, że można pogodzić interesy niepełnosprawnych i rowerzystów w sposób wygodny dla obu stron i wpisujący się wizualnie w otoczenie.

Co zrobić, aby było jeszcze lepiej?

- zastępować windy pochylniami przy remontach istniejących kładek (przy okazji znacząco obniżając koszty eksploatacji);

- stosować analogiczne rozwiązanie w przypadku przejść podziemnych (np. na perony kolejowe);

- projektować bezkolizyjne trasy drogowe w wykopach, tak by zminimalizować różnice wysokości, do których pokonywania zmuszani są niezmotoryzowani.

Uzasadnienie zgłaszającego

Zgłaszane rozwiązanie to kładka pieszo-rowerowa nad Trasą Toruńską. Znajduje się w odległości 650 metrów od skrzyżowania ulic Łabiszyńskiej oraz Toruńskiej (kierunek: Białystok). W znacznym stopniu poprawia wygodę i bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, a także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Kładka wykonana jest z gładkiej, antypoślizgowej nawierzchni, w całości wyłożona asfaltem. Z dwóch stron kładkę tworzą podjazdy dla rowerów oraz wózków inwalidzkich, a także schody dla pieszych. Podjazd dla rowerów oraz wózków inwalidzkich, na całej długości został oddzielony barierką, tworząc wąski „kanał” dla wózków inwalidzkich, co powoduje, że osoba poruszająca się na wózku, ma z obydwu stron barierkę w bliskiej odległości. Z kolei podjazd dla rowerów jest szeroki, co pozwala na swobodne minięcie się dwóch rowerzystów.

Kładka jest poprawnie oświetlona. Poprawia bezpieczeństwo osób niezmotoryzowanych, które przechodzą lub przejeżdżają na drugą stronę bardzo ruchliwej trasy. Pozwala na swobodne i bezpieczne przemieszczanie się z jednej strony Trasy Toruńskiej (gdzie znajduje się osiedle bloków mieszkalnych) na drugą (z osiedlem domów jednorodzinnych). W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest podobnego rozwiązania. Kierując się w stronę Białegostoku, następny wiadukt, który umożliwia przedostanie się na drugą stronę Trasy Toruńskiej znajduje się w odległości 1600 metrów od omawianej kładki (ulica Głębocka). Powoduje to, że jej brak, wymuszałby pokonanie dodatkowych nawet 2250 metrów.

Poza tym, że jest bardzo funkcjonalna, jest również dobrze wykonana pod względem estetycznym, z odpowiednio dobraną kolorystyką.

Podsumowując, jest to bezpieczne i dogodne rozwiązanie dla pieszych, rowerzystów, a także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.