Typowy stary krawężnik wewnątrz kwartału ulic. Nie do pokonania na wózku.