Nie zapomnieliśmy o osobach niewidomych. Przed przejściami dla pieszych zostaną zamontowane na chodni- kach specjalne płytki z wypukłościami, tzw. guzkami, które pozwolą się zorientować, gdzie kończy się chodnik. Na począ tek takim standardem będą objęte wszystkie remontowane ulice. Poprawiane będą też przejścia dla pieszych na terenie śródmieścia. - Aleksander Wiącek, urzędnik ds. mobilności aktywnej Urzędu Miasta Lublin [2]