Przejście z krawężnikiem 0 cm w Wiedniu dostosowane do potrzeb niewidomych. Karbowana ścieżka sygnalizuje drogę w sposób stały i niezaburzony, dlatego w tym rozwiązaniu nawet nieznaczna zmiana układu czy kierunku faktury jest łatwo wyczuwalna jako granica strefy bezpiecznej.