Stawiamy kolejny krok w kierunku Lublina przyjaznego wszystkim mieszkańcom. Jako jedno z pierwszych miast w Polsce planujemy stosować krawężniki o wysokości 0 cm jako standard w budowaniu infrastruktury pieszej. Rozwiązanie to jest już od dłuższego czasu stosowane na przejazdach rowerowych, co chwalą sobie użytkownicy jednośladów. Krawężniki zrównane z jezdnią znacznie ułatwią przechodzenie przez drogę osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, rodzicom z dziećmi czy seniorom. Poprawę odczują nie tylko osoby niepełnosprawne, ale też wszyscy, dla których obecne rozwiązania są dyskomfortowe. Jest to tylko jedno z rozwiązań będących początkiem realnych zmian na rzecz ruchu pieszego i osób niepełnosprawnych w Lublinie. Zespół projektu Miasto dla Ludzi pracuje obecnie nad Standardami Infrastruktury Pieszej, które w przyszłości znacznie ułatwią nam projektowanie infrastruktury drogowej po tym kątem. - Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin [2]. Fot. UM Lublin