Schody stanowiły barierę komunikacyjną dla osób mających kłopoty z poruszaniem się.