Wąska ulica zapewnia też możliwość bezpiecznego przechodzenia, również poza wyznaczonymi do tego przejściami, z jednej strony ulicy na drugą, zaś zlikwidowanie przejścia podziemnego pod jezdnią (znajdującego się w innym poziomie niż jezdnia) powoduje, że kierowcy powinni być świadomi, że mogą spotkać pieszych na ulicy.