Ulica 6 Sierpnia przed i po przekształceniu w woonerf