Aranżacja przestrzeni na ul. 6 Sierpnia w Łodzi - pierwszym w Polsce woonerfie (stan przed zmianami i po ich wdrożeniu).