Restauracje przy ul. 6 Sierpnia od razu skorzystały na metamorfozie ulicy - zwiększając liczbę stolików nawet trzykrotnie!