,,231 nowoczesnych tramwajów'' – reklamuje ratusz wśród swych najważniejszych osiągnięć w broszurce „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0" wydanej w nakładzie 2000 sztuk. Próżno szukać tam wyceny strat, które powoduje permanentna dyskryminacja tych 231 nowoczesnych tramwajów.