Swoją drogą – dziwi, dlaczego stołeczny Inżynier Ruchu nie nakazał zamknięcia tego słynnego już na całą Polskę skrzyżowania. Przecież niemałe strumienie samochodów, tramwajów, rowerzystów i pieszych przecinają się tam bez sygnalizacji świetlnej!