ROW-07-0007-05

Do: Pan Mirosław Kazubek Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich

dotyczy: docelowego projektu dróg rowerowych i ciągów pieszych przy estakadach bielańskich (pisma ZDM/DIPI/554/1527/07 z 21.09.2007 r)

Szanowny Panie!

W związku z brakiem odpowiedzi na nasze pismo ROW-07-0007-04 z 4.10.2007 r. oraz cytowaną 20.11.2007 r. na łamach Rzeczpospolitej wypowiedzią Rzeczniczki ZDM Urszuli Nelken: (…) remont zdewastowanej ścieżki rozpocznie się zaraz po zakończeniu budowy nowych wiaduktów (…). Musimy czekać. To teraz przecież plac budowy - tłumaczy Urszula Nelken. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze podtrzymuje postulaty wyrażone w poprzednim piśmie, obszernie uzasadnione także w piśmie skierowanym do ZDM w lutym 2005 r. oraz na dwóch spotkaniach na przełomie 2006/2007 z udziałem Pana i radnych Dzielnicy Bielany.

Przywrócenie ciągów pieszych i rowerowych przy estakadach bielańskich do stanu sprzed remontu nie wystarcza. Z uwagi na duży ruch, zasypywanie piachem z estakad i zagrożenie spadającymi z samochodów przedmiotami ciągi te wymagają przeprojektowania – poszerzenia, optymalizacji przebiegu i wykonania zabezpieczeń.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wzywa więc Zarząd Dróg Miejskich do pilnego podjęcia działań w tym kierunku, aby realizację nowych ciągów pieszych i rowerowych można było rozpocząć niezwłocznie po odbudowaniu zachodniej estakady i opuszczeniu placu budowy przez firmę Skanska.

Liczymy na poważne i merytoryczne podejście Zarządu Dróg Miejskich i poinformowanie nas o podjętych działaniach w terminie 30 dni od doręczenia niniejszego pisma. W przypadku zwłoki w udzieleniu odpowiedzi i dalszej bezczynności ZDM w tej bardzo istotnej sprawie Stowarzyszenie będzie zmuszone złożyć skargę do Prezydenta Warszawy zgodnie z Art. 229. p. 3 KPA.

Jak zawsze deklarujemy pełną współpracę w wypracowywaniu rozwiązań optymalnych dla transportu rowerowego.

Do wiadomości:

1. Pan Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy, ul. Solec 48, 00-382 Warszawa

2. Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Zobacz też

Poprzednie pisma [zobacz >>>]

BDiK o braku możliwości [zobacz >>>]

Ciąg dalszy [zobacz >>>]