BD-KR0561-03-08

Warszawa, 17 kwietnia 2008 r.

Do: Pan Mirosław Kaczyński

W nawiązaniu do Pana skargi z dnia 03.04.2008r., w sprawie nadwiślańskiego szlaku rowerowego na odcinku odbudowywanych estakad bielańskich uprzejmie informuję, że na obecnym etapie realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej" nie ma możliwości rozszerzenia zadania o przebudowę ścieżki rowerowej, stanowiącej element tego szlaku.

Jednocześnie informuję, że zostanie wyremontowany jedynie odcinek pod samymi estakadami, zniszczony podczas prowadzenia robót budowlanych.

W związku z powyższym Biuro Drogownictwa i Komunikacji, mając na uwadze potrzeby rowerzystów, będzie postulowało wprowadzenie do budżetu m.st. Warszawy na 2009r. zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wybrzeże Gdyńskie na odcinku ul. Dewajtis-ul. Prozy.

Stanisław Szweycer
zastępca dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji

do wiadomości:

1. a/a

2. Pan Witold Nowakowski Naczelnik Wydziału Skarg i Wniosków Gabinetu Prezydenta

Od redakcji

Więcej o skardze

na forum.fz.eco.pl/viewtopic.php?t=49&start=5

Jak krok po kroku sprawa doszła do czwartego roku

Jeśli na obecnym etapie nie ma możliwości, to zadajmy tylko jedno pytanie: gdzie byli urzędnicy Biura Drogownictwa przemianowanego potem na Biuro Drogownictwa i Komunikacji na wcześniejszych "etapach". Począwszy od wiosny 2005 roku, kiedy otrzymali do wiadomości obszerne pismo w tej sprawie [zobacz >>>]?

A dalej niech korespondencyjna kronika żenującej urzędniczej niemocy i krętactwa przemówi sama za siebie

maj 2005 r. [zobacz >>>]

grudzień 2006 r. [zobacz >>>] [zobacz >>>]

styczeń 2007 r. [zobacz >>>]

luty 2007 r. [zobacz >>>]

sierpień 2007 r. [zobacz >>>]

październik 2007 r. [zobacz >>>]

styczeń 2008 r. [zobacz >>>]