Notatka z rady technicznej 30 kwietnia 2008

rada techniczna w Zarządzie Dróg Miejskich ul. Chmielna 120

2008.04.30

Dot.: rekonstrukcji i korekty przebiegu ścieżek rowerowych pod estakadami bielańskimi

W siedzibie ZDM dnia 30.04.2008 roku, przeprowadzono spotkanie z udziałem: przedstawiciela gabinetu prezydenta Warszawy, dyrekcją ZDM, przedstawicieli wykonawców: WPM Mosty i Skanska, przedstawicieli Wydziału Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej BDiK oraz stowarzyszenia Zielone Mazowsze.

Na spotkaniu podjęto następujące ustalenia:

□ projektant estakad ma wykonać projekt skorygowanego przebiegu ścieżki rowerowej (poszerzenie),

□ na odcinku na którym występuję deficyt miejsca, dopuszcza się przesunięcie ścieżki pod estakadę,

□ chodnik zostaje nadal odseparowany od ścieżki rowerowej (styka się tylko w punktach gdzie separacja nie jest możliwa),

□ nawierzchnia bitumiczna będzie zastosowana na ścieżce rowerowej oraz chodniku,

□ do zadań projektanta będzie należało: wykonanie projektu zieleni, uzyskanie pozwolenia na budowę, opini ZDM oraz Inżyniera Ruchu,

□ WPM Mosty/Skanska ma zaprojektować i wykonać elementy chroniące przed spadaniem części samochodowych z estakad na ścieżkę rowerową, w postaci dwóch równoległych opasek metalowych na barierach energochłonnych (długość 2 x 400 m – szacowany wstępnie koszt ok. 50zł/mb),

□ przedstawiciele Zielonego Mazowsza maja dokonać wizji lokalnej w terenie z projektantem,

□ konieczne jest zakopanie/zniwelowanie rury ciepłowniczej przecinającej ścieżkę rowerową (dysponent rury - Huta Lucchini),

□ schody z zatoki nie zostaną odtworzone w dotychczasowej formie, dokona się ich zwężenia i doda pochylnię,

□ przewidywany czas części formalnej - 2 miesiące,

□ planowane rozpoczęcia robót - koniec października 2008 r.,

Określono zakres działań i terminy ich realizacji, na tym spotkanie zakończono.

W spotkaniu udział wzięli – lista obecności w załączniku.

Ustalenia ze spotkania roboczego 16 maja 2008r.

w/s ciągów pieszo-rowerowych przy estakadach bielańskich

W ramach odtworzenia stanu pierwotnego, po remoncie estakad:

1. odbudowa ścieżki pieszo-rowerowej maksymalnie szerokiej – min. 3 m.

2. w przypadku ścieżki 3 m rezygnacja z podziału na pasy pieszy i rowerowy, jedynie znaki pionowe C-13 tak jak dotychczas. Ruch pieszy będzie się odbywał na zasadzie art. 11 ust. 4 PoRD. Po okresie próbnym można będzie w razie potrzeby wprowadzić podział linią poziomą.

3. wykonanie łagodnych łuków poziomych

4. wykonanie wyprofilowania niwelety i spadków poprzecznych w celu odpowiedniego odprowadzania wody w kierunku Wisły (szczególnie dotyczy zjazdów i wjazdów)

5. rozważenie możliwości rezygnacji z odtwarzania ścieżki tuż przy estakadach jako zbędnej (nieużywana i narażona na zasypywanie piachem z estakad)

6. rozważenie możliwości likwidacji lub zakopania rurociągu (wł. Huty W-wa) w taki sposób, aby nie podnosić niwelety; w przypadku braku możliwości – rozważenie innych rozwiązań np. wyprofilowany krawężnik;

Kolejne spotkanie odbędzie się po opracowaniu projektu.

Stworzyła: K. Malczyk

Uzupełnił Marcin Jackowski

Zobacz też

Notatkę z poprzedniego spotkania [zobacz >>>]

Poprzednie pisma [zobacz >>>] [zobacz >>>]

Dalszy ciąg [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]