Dla rowerów - błoto, kałuże, piach i wertepy, bezkosztowo i bezterminowo. Oto jak wygląda w praktyce polityka zrównoważonego transportu i tworzenia korzystnych warunków dla ruchu rowerowego.