Z drugiej strony okrojono zakręt jeszcze bardziej. Oczywiście w obu wypadkach oznakowanie poziome obszaru wyłączonego z ruchu jest tylko dopełnieniem fizycznej separacji -- nie zastępuje jej, jak to najczęściej ma miejsce w Polsce.