Szczyt poranny - ok. 800 pojazdów na godzinę w kierunku placu Zawiszy, ok. 1100 w kierunku przeciwnym.