HAPPENING

Mandat dla władzy, przejście dla pieszych

Kiedy: 19 października 2010 (wtorek), godzina 15:30

Gdzie: ulica Emilii Plater, strona zachodnia na wysokości skrzyżowania z wyjazdem z pętli autobusowej Dworzec Centralny

Organizator: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Co: Zbiórka podpisów pod mandatem dla Prezydent m.st. Warszawy za łamanie prawa miejscowego, swoich obietnic i planów oraz szykanowanie pieszych.

Zaproszeni: Wszyscy, którzy doznali anty-pieszej polityki władz Warszawy i chcieliby bardziej przyjaznego centrum miasta dla niezmotoryzowanych.

Uwagi: Zgromadzenie publiczne zostało zgłoszone odpowiednim służbom m.st. Warszawy.

Dlaczego?

Obowiązujący od 2006 roku miejscowy plan zagospodarowania miejscowego okolic Pałacu Kultury i Nauki (uchwała Rady Miasta nr LXX/2095/2006 z 9 marca 2006) przewiduje utworzenie przejścia dla pieszych w poziomie terenu przez ulicę Emilii Plater na wysokości skrzyżowania z wyjazdem z pętli autobusowej Dworzec Centralny. Ustalenia te obrazuje rysunek planu.

Projektowany plan zagospodarowania okolic Pałacu Kultury i Nauki, którego konsultacje społeczne odbywały się w lipcu 2010, przewiduje utworzenie przejść dla pieszych w poziomie terenu przez ulicę Emilii Plater na wysokości skrzyżowania z wyjazdem z pętli autobusowej Dworzec Centralny oraz przy skrzyżowaniu z Alejami Jerozolimskimi. Obrazuje to rysunek z tego projektu.

Tymczasem zakończony w tym roku generalny remont ulicy Emilii Plater, mimo znaczącej zmiany organizacji ruchu, nie uwzględnił tych podstawowych założeń obowiązującego oraz projektowanego planu zagospodarowania. Zamiast przejścia dla pieszych pojawiły się specjalne bariery utrudniające jakiekolwiek przejście.

Przejścia dla pieszych nie wykonano nawet tymczasowo w momencie zamknięcia przez PKP przejścia podziemnego pod ulicą Emilii Plater, co skutkuje koniecznością znacznego nadrabiania drogi przez pieszych zmierzających do Dworca Centralnego. Gdyby takie utrudnienia czekały na kierowców, już dawno podniósłby się ogólny lament na postępowanie władz miasta.

Liczba pieszych pokonujących każdego dnia ulicę Emilii Pater w tym miejscu uzasadnia utworzenie przejścia dla pieszych, zwłaszcza w momencie, kiedy zamknięto przejście podziemne. Na zdjęciu pokazano sytuację jeszcze sprzed zamknięcia tunelu dla pieszych, kiedy remont Emilii Plater był w połowie zakończony. Widać, że masa pieszych, jest krytyczna.

Niestety zamiast ułatwień dla pieszych, władze miasta postanowiły szykanować mieszkańców i przyjezdnych wystawiając w miejscu, w którym przejście dla pieszych zostało usankcjonowane prawem miejscowym, Straż Miejską nakładającą na pieszych mandaty. W tygodniu od 10 do 15 października wystawiono ich kilkadziesiąt.

Jeśli jesteś przeciw takiej obłudzie władz miasta, które łamią prawo lokalne i własne obietnice, a surowo karzą za to oszukanych mieszkańców, spotkaj się z nami 19 października na happeningu i podpisz mandat dla Prezydent m.st. Warszawy.

Co jeszcze możesz zrobić?

Możesz także wysłać petycję o utworzenie przejścia dla pieszych we wspomnianym miejscu na adres sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl lub 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, pok. 129. Poniżej

Proponowana treść petycji

Szanowna Pani Prezydent,

Wnioskuję o ustanowienie zgodnej z obowiązującym prawem miejscowym stałej organizacji ruchu drogowego w ulicy Emilii Plater, czyli o wytyczenie przejść dla pieszych w poziomie jezdni przy skrzyżowaniu z Alejami Jerozolimskimi oraz przy wyjeździe z pętli autobusowej na wysokości północno-wschodniego wyjścia z przejścia podziemnego prowadzącego do Dworca Centralnego. Obecna organizacja ruchu, ustanowiona tuż po tegorocznym remoncie ulicy Emilii Plater jest niezgodna z uchwalonym w 2006 roku planem miejscowym okolic PKiN, który nakazuje utworzenie w tych miejscach naziemnych przejść dla pieszych.

Zwracam także uwagę, że brak w ustanowionej po remoncie ulicy organizacji ruchu naziemnych przejść dla pieszych, jest także niezrealizowaniem obietnic, jakie złożyła Pani w lipcu tego roku prezentując projekt nowego planu zagospodarowania okolic PKiN, który proponował wytyczenie przejść dla pieszych w poziomie terenu w wymienionych miejscach.

Uważam także, że prowadzona obecnie akcja Straży Miejskiej, skierowana przeciwko pieszym przekraczającym w ww. miejscach ulicę Emilii Plater, gdyż zamknięto północno-wschodnie wyjście z przejścia podziemnego prowadzącego do Dworca Centralnego, jest bezprawna z powodu niezgodnej z prawem miejscowym organizacji ruchu. Za mandaty pieszych, na których nałożono w wyniku tej akcji kary, powinna zapłacić Pani, gdyż to działania Pani urzędu doprowadziły do tej niezgodnej z prawem sytuacji.

[Podpis]

A jeśli zostałeś już ukarany...

Jeśli natomiast ukarano Cię w ostatnich dniach mandatem za nielegalne przechodzenie przez ulicę Emilii Plater proponujemy, abyś odesłał/a ten mandat na adres Prezydent m.st. Warszawy (00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, pok. 129) z listem następującej treści[1].

Szanowna Pani Prezydent,

Odsyłam Pani mandat otrzymany w dniu (wstaw datę) za nieprzepisowe przechodzenie przez ulicę Emilii Plater na wysokości północno-wschodniego wyjścia podziemnego z Dworca Centralnego. Uważam, iż to Pani powinna uiścić karę wyznaczoną tym mandatem, gdyż zaaprobowany przez Panią remont ulicy Emilii Plater był niezgodny z obowiązującym planem miejscowym okolic PKiN, który nakazuje utworzenie w tym miejscu naziemnego przejścia dla pieszych.

Jednocześnie wnioskuję o ustanowienie zgodnej z obowiązującym prawem miejscowym stałej organizacji ruchu drogowego w ulicy Emilii Plater, czyli o wytyczenie przejść dla pieszych w poziomie jezdni przy skrzyżowaniu z Alejami Jerozolimskimi oraz przy wyjeździe z pętli autobusowej na wysokości północno-wschodniego wyjścia z przejścia podziemnego prowadzącego do Dworca Centralnego.

Zwracam także uwagę, że brak w ustanowionej po remoncie ulicy organizacji ruchu naziemnych przejść dla pieszych, jest także niezrealizowaniem obietnic, jakie złożyła Pani w lipcu tego roku prezentując projekt nowego planu zagospodarowania okolic PKiN, który proponował wytyczenie przejść dla pieszych w poziomie terenu w wymienionych miejscach.

[Podpis]

[1] UWAGA: Wysłanie takiego listu może skutkować skierowaniem sprawy o wykroczenie do sądu grodzkiego.

Podyskutuj na naszym forum:

- o remoncie ulicy Emilii Plater: forum.zm.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=1766&start=140

- o happeningu: forum.zm.org.pl/viewtopic.php?f=2&t=2008