Na jednokierunkowym odcinku ulicy wytyczono kontrapas. Kończy się na szerokim progu spowalniającym, od którego ulica jest dwukierunkowa dla wszystkich.