Włączenie ścieżki po wschodniej stronie ulicy w ślepe zakończenie ul. Brechta umożliwia kontynuację podróży równoległą do Jagiellońskiej ulicą Skoczylasa.