Odgięcie i poprawione wyłukowanie łącznika - ponieważ służyć ma skrętowi na most Gdański, a do przejazdu przez Jagiellońską zaprojektowany jest odrębny łącznik, celowa jest maksymalizacja promienia łuku w lewo, kosztem nieistotnego łuku w prawo.