Mimo, że remont się jeszcze nie skończył już widać rezultaty - kałuża po jednej stronie znikła.