Na zeszłotygodniowym posiedzeniu KDS ds. Transportu przyjęła stanowisko w sprawie Trasy i Mostu Krasińskiego. Stanowisko przyjęto stosunkiem ośmiu głosów do zera do jednego (wstrzymującego).

Uchwała nr 22/2015 Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu

z dnia 21 października 2015 r. w sprawie projektu Trasy i Mostu Krasińskiego

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 19 czerwca 2013 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi, w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przetargu na aktualizację projektu Trasy Krasińskiego wraz z przeprawą mostową, uchwala się, co następuje:

1. Komisja stwierdza, że obecny projekt Trasy i Mostu Krasińskiego wymaga istotnych zmian – ze względu zarówno na politykę transportową Miasta zawartą w dokumentach strategicznych, zmiany układu komunikacyjnego w Warszawie (od czasu odebrania projektu tj. roku 2009), jak i protesty społeczności lokalnej.

2. Komisja uważa za niezbędne ograniczenie powierzchni przeznaczonej dla ruchu samochodowego na Trasie i Moście Krasińskiego w stosunku do obecnego projektu. Aby zachować deklarowany lokalny charakter przeprawy mostowej, a jednocześnie zapewnić sprawną komunikację między sąsiednimi dzielnicami, wskazana jest organizacja ruchu na moście sprowadzająca się do jednego pasa dla komunikacji indywidualnej i jednego dla komunikacji autobusowej.

3. Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy projektu wywołujące konflikty społeczne. W opinii Komisji zmieniony projekt powinien zakładać:

- na obszarze Śliwic: zachowanie w całości skweru przy ulicy Kotsisa,

- na obszarze Żoliborza: zmniejszenie szerokości jezdni ulicy Krasińskiego do jednego pasa ruchu w każdą stronę oraz zmniejszenie rozmiarów skrzyżowań, a także wyraźne zwiększenie ilości zieleni przyulicznej.

4. Komisja zwraca uwagę, że w procesie aktualizacji projektu inwestycji należy uwzględnić zmiany na ulicy Krasińskiego wprowadzone w ostatnich latach w wyniku konsultacji społecznych:

- zakaz skrętu w lewo w ulicę Czarnieckiego (konsultacje społeczne w 2013 roku),

- droga dla rowerów i zieleń po południowej stronie ulicy na odcinku plac Wilsona - Czarnieckiego (Budżet Partycypacyjny na rok 2016).

5. Proces aktualizacji projektu Trasy i Mostu Krasińskiego powinien być poprzedzony profesjonalnie przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi, a opinie mieszkańców – uwzględnione w trakcie prac projektowych. Konsultacje powinny obejmować możliwie szeroki zakres zagadnień (włącznie z opcją odłożenia budowy przeprawy w czasie i skierowania środków przeznaczonych na most na inne inwestycje). Należy uniknąć etapowania prac i zapewnić finansowanie całości Trasy od placu Wilsona do ulicy Odrowąża. Realizacja samego mostu, bez przejścia przez tereny kolejowe, nie wpłynie na poprawę komunikacji między dzielnicami. Ponadto wiadukt nad torami umożliwi połączenie tramwajowe Żoliborz – Bródno, a także stworzenie węzła przesiadkowego na stacji Warszawa Praga.

6. Komisja wskazuje, że na obszarze prawobrzeżnej Warszawy planowane są inwestycje komunikacyjne zdecydowanie istotniejsze dla systemu transportowego miasta: dokończenie II linii metra oraz obwodnica śródmiejska (wraz z odcinkiem Radzymińska – Rondo Żaba). W opinii Komisji inwestycje te powinny być priorytetowe, a do budowy Trasy i Mostu Krasińskiego należy przystąpić dopiero po zapewnieniu finansowania obu wspomnianych inwestycji.

Prezydium Komisji:
Michał Harasimowicz
Piotr Kostrzewa
Maciej Sulmicki

Zobacz także

Prezentację Stowarzyszenia Żoliborzan na temat problemów z Trasą Krasińskiego i propozycji rozwiązań tych problemów można obejrzeć pod adresem: drive.google.com/file/d/0B_n-RGBfsp6HM3Q3dkJ0Znp4Y0U/view?pli=1