Według pomiarów ZDM natężeniu ruchu na Trasie Siekierkowskiej, liczone w pojazdach/godzinę w kierunku centrum, odpowiednio przed i za skrzyżowaniem z ul. Czerniakowską-bis wynosiło: 6000-5500 pojazdów (2011 r.), 5600-5200 (2012 r.) i 5750-5200 (2013 r.).