4. Zakres projektu powinien zostać poszerzony o skrzyżowanie z Trasą Siekierkowska w celu ograniczenia rozmiarów jezdni oraz dostosowania parametrów infrastruktury dla niezmotoryzowanych (w szczególności wysepek dla pieszych i rowerzystów) do stanu umożliwiającego obsługę potoków ruchu niezmotoryzowanych już teraz występujących w ciągu Trasy Siekierkowskiej.