W środę 5 października 2016 r., odbyło się połączone spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu i Komisji Dialogu Społecznego ds. środowiska przyrodniczego. Było ono poświęcone konsultowanemu obecnie projektowi Warszawskiej Polityki Mobilności. (Zielone Mazowsze złożyło już wcześniej pierwszą część swoich uwag do dokumentu [zobacz >>>].)