Opracowanie zostało zaprezentowane na tegorocznej konferencji "Miasto i transport" i obejmuje wskazaną na schemacie część Śródmieścia.