b. zapewnienie możliwości wejścia na perony bezpośrednio z wiaduktu, zarówno w przypadku stacji Warszawa Główna jak i przystanku Warszawa Ochota (odbudowanie rozebranych schodów). Należy rozważyć przywrócenie możliwości wejścia na przystanki WKD i kolei podmiejskiej z chodnika po zachodniej stronie wiaduktu.