b. Ograniczenie przekroju wylotów ze skrzyżowania zgodnie z załączonym schematem (w Al. Jerozolimskie w kierunku wschodnim, w ul. Towarową, Grójecką i Raszyńską) do dwóch pasów ruchu.