Podobnie postępują miasta francuskie. Poradnik usprawniania ruchu autobusowego i dostępności przystanków3 wydany przez Związek Transportowy Artois-Gohelle wymienia jedynie dwa typy przystanków: en ligne – w linii krawężnika i en avancée – wysunięty na jezdnię. Zatoka autobusowa (alvéole) nie pojawia się w tym opracowaniu ani razu.