Koszykową 02 (wąski chodnik, dwa pasy ruchu, niewłaściwa geometria zatoki, trudności z włączeniem się autobusu do ruchu),