Po co forsować drogie i terenochłonne sposoby pogarszania warunków ruchu niezmotoryzowanych, skoro wystarczy zwykła zebra z sygnalizacją świetlną?