Kładka przy Kotsisa szczególnie utrudnia życie osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym oraz rodzicom z wózkami.