Minęły trzy miesiące od przesłania do Zarządu Dróg Miejskich raportu dotyczącego sprawności wind i podnośników w Warszawie [zobacz >>>]. W piśmie do ZDM nie tylko przekazaliśmy wyniki testu, lecz domagaliśmy się też informacji na temat wind i działań na rzecz poprawy ich stanu technicznego. Choć według Kodeksu Postępowania Administracyjnego termin odpowiedzi nie może przekroczyć 2 miesięcy, ZDM wciąż nie odpowiedział na zadane pytania. Zanim wyślemy kolejną skargę [zobacz >>>] na bezczynność drogowców, postanowiliśmy sprawdzić w terenie, czy coś zmieniło się w temacie wind i podnośników w stolicy.

Podstawowe informacje o badaniu

Test przeprowadzony został w ramach akcji Zielonego Mazowsza, Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza i SISKOM-u na rzecz Warszawy bez barier. Odbył się w dniach 4-7 listopada i objął 42 miejsca (kładki i przejścia podziemne), w których zainstalowane były łącznie 103 windy lub podnośniki. Przebadano więcej miejsc, podnośników i wind niż w teście z końca lipca, gdyż w międzyczasie otwarto nowe kładki przy ulicy Grochowskiej / Garwolińskiej oraz Żwirki i Wigury / 1 sierpnia. Otwarto też nowe wiadukty na Andersa.

Wyniki według przejść

W trzech z przebadanych miejsc trwała budowa, przebudowa lub wymiana podnośników. Podnośniki budowane lub wymieniane tam nie były brane pod uwagę w zestawieniu. Dwa z tych miejsc (kładka przy Rzymowskiego / Cybernetyki i przy Puławskiej / Jagielskiej) umożliwiały przedostanie się przez jezdnie osobom z niepełnosprawnością. W trzecim miejscu, na rondzie Dmowskiego trwająca wymiana podnośników wykonywana jest zaś w sposób karygodny - bez wyznaczenia jakiejkolwiek alternatywy dla osób niepełnosprawnych. Nie wytyczono przejść w poziomie jezdni, nie umożliwiono dostępu niepełnosprawnym do przystanków tramwajowych, ani nie wskazano "objazdu" poprzez wskazanie najbliższych przejść, w których możliwe byłoby przedostanie się przez jezdnie. W ten sposób jeden z najbardziej ruchliwych punktów przesiadkowych w samym centrum Warszawy stał się zupełnie niedostępny dla mniej sprawnych osób!

Pozostałe 39 miejsc z podnośnikami zostało wnikliwie przetestowanych przez naszych wolontariuszy. 18 miejsc (46% wszystkich) nie umożliwiało przedostania się z wózkiem w żadnym kierunku. Jest to nieznaczna poprawa w stosunku do testu sprzed trzech miesięcy, kiedy niesprawne były 22 miejsca z podnośnikami (58% miejsc z dawnego testu). Część miejsc pozwalało niepełnosprawnym na poruszanie się tylko w niektórych kierunkach (np. przesiadka na autobus była możliwa, a na tramwaj uniemożliwiał je niesprawny podnośnik). Takich miejsc było 7 co stanowi niemal 18%. Jest to nieznacznie więcej niż w poprzednim teście, gdy liczba częściowo dostępnych kładek i przejść podziemnych wynosiła 6 (16% tamtego pomiaru). W pełni dostępnych dla niepełnosprawnych było tylko 14 miejsc, co stanowi nieco poniżej 36% wszystkich badanych kładek i przejść podziemnych. Jest to poprawa o zaledwie 4 przejścia w stosunku do poprzedniego testu. Jak na ponad trzy miesiące pracy drogowców jest to wynik dalece niesatysfakcjonujący!

Niestety, wciąż ponad połowa kładek i przejść podziemnych wyposażonych w windy stanowi barierę nie do pokonania dla niepełnosprawnych. Powoduje to wykluczenie nie tylko osób na wózkach inwalidzkich, ale także osób starszych, z dużym bagażem, albo rodzin z wózkami dla dzieci. Działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy, jakie podjął warszawski ZDM są niesatysfakcjonujące i nie rozwiązały istniejącego problemu.

Wyniki według wind i podnośników

Ze 103 badanych wind niesprawnych było 50 sztuk, co stanowi 49% wszystkich badanych wind. Jest to nieznaczna poprawa - w poprzednim teście niesprawne były 53 windy (54%).

Tym razem sprawne były 53 windy (51% wszystkich). W poprzednim teście sprawnych było tylko 46 wind i podnośników (46%). Niestety, podobnie jak ostatnio, niektóre z działających wind zdradzały symptomy rychłej awarii. Nowy podnośnik na wiadukt na Andersa szarpał i kilkukrotnie zacinał się podczas jazdy. Podnośniki na kładce przy Jagiellońskiej, na kładce przy Czerniakowska / Hołówki oraz Sobieskiego / Czarnomorskiej były podczas pracy bardzo głośne. W jednym podnośniku przy kładce na Jagiellońskiej (przy PIMOT), na Powsińskiej / Limanowskiego i na Sobieskiego / Czarnomorskiej zacinały się drzwi. Mimo to te podnośniki uznane zostały za sprawne, gdyż ostatecznie osobie testującej udało się z nich skorzystać. Łącznie wind i podnośników zagrożonych awarią było 10, co stanowi niemal 1/10 wszystkich wind.

Niektóre windy i podnośniki działały też w sposób niepełny lub pozorny, nie pozwalając de facto na skorzystanie z nich. Podnośnik po stronie wschodniej Jagiellońskiej (przy PIMOT) bez problemów poruszał się w obie strony z lekką, sprawną fizycznie osobą na pokładzie, jednak przy próbie skorzystania z niego przez osobę niepełnosprawną na cięższym wózku elektrycznym, podnośnik nie ruszał z miejsca. Działo się tak pomimo nieprzekroczenia dopuszczalnego ciężaru, jaki zaleca producent dźwigu. Z kolei winda przy Grochowskiej / Jubilerskiej z chęcią zwoziła osoby z górnego poziomu kładki na dół, ale za żadne skarby nie dawała się zmusić do wwiezienia kogokolwiek z dołu na górę. Windy te zostały uznane za niesprawne.

Podczas tego testu w windach zacięły się dwie osoby (podczas poprzedniego były aż trzy). Tym razem każdemu z zablokowanych testerów udało się wydostać z kabiny o własnych siłach.

Czy miejski podnośnik jest jak wino?

Wielkim zaskoczeniem dla osób testujących windy i podnośniki były wyniki uzyskane w najnowszych inwestycjach w stolicy. Przy wiaduktach na Andersa niesprawnych było 7 z 8 podnośników. Kładka na Jagiellońskiej miała jeden niesprawny podnośnik. Na kładce przy Grochowskiej / Garwolińskiej obie windy były niesprawne. Na Żwirki i Wigury / 1 sierpnia niesprawna była 1 z 2 wind.

W żadnym z tych miejsc osoba niepełnosprawna nie mogła przedostać się przez kładkę. Przy dworcu Gdańskim jedyny sprawny podnośnik umożliwiał przesiadkę wyłącznie z autobusu jadącego z Żoliborza na autobus w kierunku Pragi. Na Jagiellońskiej być może możliwa byłaby przesiadka z tramwaju na tramwaj z powrotem (o ile dwóch zachodnich podnośników nie dręczy ta sama przypadłość co podnośnika wschodniego). Nie było ani jednego miejsca, w którym nowo zainstalowane windy umożliwiałyby niepełnosprawnym bezproblemowe poruszanie się w dowolnym kierunku. To najbardziej dramatyczny wynik badania. Nowe miejskie inwestycje stanowią barierę i wykluczają niepełnosprawnych.

Najnowsze inwestycje miejskie w windy i podnośniki okazały się być w o wiele gorszym stanie niż windy i podnośniki przy starszych inwestycjach. Z 15 nowych wind i podnośników 11 było niesprawnych (73%). Sprawne były tylko 4 windy (27%). To wyniki znacznie gorsze niż w przypadku ogółu badanych podnośników. Możliwe przyczyny są dwie. Albo podnośniki sprzedawane do Warszawy są coraz niższej jakości, albo miejscu urzędnicy nie rozpisują w porę przetargów na utrzymanie ich sprawności, przez co przez pewien okres czasu pozostają one bez nadzoru technicznego.

Casus dworca Warszawa Gdańska

Okolica Dworca Gdańskiego to najciekawsze miejsce dla badaczy wind i podnośników. Występuje tu ciekawa sprzeczność. Na wiadukcie Andersa nie działa 7 na 8 podnośników wybudowanych przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych i oddanych do użytku w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jednocześnie z czterech wind z przejścia pod torami kolejowymi (zarządza nimi Zarząd Transportu Miejskiego), oddanych do ruchu nieco wcześniej, sprawny jest komplet. W dodatku wyczuwalny jest w nich zapach środka czyszczącego. Podobnie przejście podziemne pod ulicą Słomińskiego (zarządzane przez Metro?) posiada windy, z których wszystkie w trakcie testu były sprawne.

Wydaje się, że windy z prawdziwego zdarzenia montowane przez Metro i inne instytucje są częściej sprawne niż podnośniki bez kabiny (głównie marki Pilawa), których zwykle używa się przy inwestycjach drogowych z uwagi na ich niższy koszt. Czyżby oszczędność przy zakupie okazywała się pozorna?

Wnioski z badań

Windy i podnośniki w blisko połowie przypadków w obu badaniach okazały się być niesprawne i stanowiły przeszkodę powodującą wykluczenie społeczne i ograniczenie mobilności nie tylko osób niepełnosprawnych, ale i matek z dziećmi, osób starszych, mniej sprawnych fizycznie oraz posiadających ciężki bagaż który ciężko jest wnieść po schodach. Działania na rzecz poprawy stanu technicznego wind i podnośników przez zarządców kładek i przejść podziemnych są dalece niewystarczające i nie przyniosły przez ostatni kwartał znaczącej poprawy sytuacji. Co więcej, nowe inwestycje są jeszcze większą barierą dla niepełnosprawnych niż starsze kładki i przejścia podziemne. Należy jak najszybciej zaprzestać stosowania wind i (zwłaszcza) podnośników, na rzecz przejść w poziomie jezdni lub kładek z pochylniami.

Podziękowania

Niniejszy test wind i podnośników, podobnie jak poprzedni, nie odbył by się bez poświęcenia i pracy naszych wolontariuszy. Za pomoc przy powstaniu raportu serdecznie dziękujemy: Agnieszce Brzozowskiej, Ewelinie Całce, Michałowi Kalidzie, Wojciechowi Pacholczykowi, Sebastianowi Packowi, Annie Pawluk, Grzegorzowi Romanikowi, Marcinowi Trybulcowi, Jarosławowi Warabiedzie, Dorocie Zacharskiej oraz Jerzemu, Pawłowi Zychowi i Łukaszowi Wildangierowi.

Apel o pomoc

Naszą przygodę z testowaniem wind i podnośników chcemy kontynuować. Ponieważ nie wydaje się, by z kolejnych ogólnomiejskich badań wynikły jakieś znacząco odmienne wyniki, tym razem planujemy zmienić formułę testu. Poszukujemy osób mieszkających (lub codziennie bywających) w pobliżu kładek i przejść podziemnych i mogących wykonać dla nas testy codzienne np. przez miesiąc. Pozwoli to zdobyć twarde dane jak często windy i podnośniki się psują, ile czasu upływa od ich awarii do naprawy i przez jaki procent czasu windy na danej kładce lub w danym przejściu podziemnym pozostają niesprawne.

Najbardziej zależy nam na osobach bywających codziennie w pobliżu wiaduktów na Andersa, kładki na Jagiellońskiej / PIMOT, kładki na Grochowskiej / Jubilerskiej oraz przy przystankach Centrum (tam test zacząłby się po zakończeniu wymiany podnośników), gdyż tam na wyniki nie będzie miał wpływu wiek wind i ich wyeksploatowanie (wszystkie są nowe, instalowane w tym roku). Tym niemniej, jeżeli ktoś mieszka lub bywa codziennie w pobliżu innej kładki z windami, również chętnie przyjmiemy jego pomoc.

Dokładne wyniki

Sprawność wind

Przejście liczba wind sprawne niesprawne da się skorzystać? uwagi
M1 Marki 1 0 1 NIE windą zarzadza centrum handlowe?
Jagiellońska / PIMOT 3 2 1 CZĘŚCIOWO jedna z wind jeździła, gdy wsiadła na pokład lekka (70 kg) osoba sprawna, ale nie ruszała, gdy na pokładzie siedział niepełnosprawny na wózku elektrycznym (250 kg). Pozostałe dwie windy sprawdzane były tylko lekką osobą bez wózka – wózkowicz nie miał szansy sprawdzić tych wind, został po wschodniej stronie kładki. Windy zainstalowane w 2010 i już raz naprawiane [zobacz >>>]
Płowiecka / Edisona 2 1 1 NIE test w poniedziałek
Płowiecka / Jubilerska 2 2 0 TAK test w poniedziałek
Grochowska / Garwolińska 2 0 2 NIE jedna winda pozwalała zjechać z góry na dół, ale za nic w świecie nie chciała wieźć pasażerów w górę, druga nie działała całkowicie, windy niemal nowe, zainstalowane po sierpniu 2010
Ostrobramska / CH Promenada 2 1 1 NIE test w poniedziałek
Ostrobramska / Motorowa 2 2 0 TAK test w poniedziałek
Trasa AK / Słowackiego 4 0 4 NIE rdza
Metro Marymont (przejście pod ulicą) 2 2 0 TAK
Dworzec Gdański (wiadukty) 8 1 7 CZĘŚCIOWO nowe windy, instalacja po sierpniu 2011
Dworzec Gdański (z tunelu pod stacją metra na stronę Żoliborza + perony) 4 4 0 TAK przyjemny zapach środków czystości w każdej windzie
Dworzec Gdański (przejście pod Słomińskiego) 3 3 0 TAK
rondo Dmowskiego 0 0 0 - windy w trakcie wymiany, brak alternatywy dla niepełnosprawnych
Plac Bankowy 5 4 1 CZĘŚCIOWO jedna z wind w remoncie, dostępność przystanku tramwajowego w kierunku Woli – mocno ograniczona
Tunel Wisłostrady 4 1 3 CZĘŚCIOWO brak informacji o terminie naprawy
Al. Jerozolimskie / Emilii Plater 2 1 1 NIE informacja od ochrony obiektu, brak fizycznego testu przyschodowych platform. Platformy te mają za małą nośność, by móc być wykorzystywane przez posiadaczy wózków elektrycznych
Al. Niepodległości / BUW 2 1 1 CZĘŚCIOWO Test w poniedziałek, data naprawy wpisana październik 2012!
Prymasa Tysiąclecia / Obozowa 2 0 2 NIE test w poniedziałek, ślady dewastacji
Prymasa Tysiąclecia / Prądzyńskiego (Bema 65) 2 0 2 NIE test w poniedziałek, brak zasilania
Rondo Zesłańców Syberyjskich (oba przejścia podziemne) 4 1 3 NIE
PKP al. Jerozolimskie 4 1 3 CZĘŚCIOWO
WKD al. Jerozolimskie 2 0 2 NIE ślady dewastacji
Al. Jerozolimskie / Blue City (przejście podziemne) 2 1 1 NIE windy w zarządzie CH Reduta?
PKP Żwirki i Wigury 2 0 2 NIE
PKP Rakowiec 6 2 4 CZĘŚCIOWO na jednej z wind wisi informacja o dewastacji, choć wizualnie nie widać by winda była zdewastowana
Żwirki i Wigury / 1 sierpnia 2 1 1 NIE windy zainstalowane po sierpniu 2011, na drugiej windzie kartka „inspekcja”
Plac Czerwca 1976 r. 2 2 0 TAK
Sobieskiego / Kostrzewskiego 2 2 0 TAK
Sobieskiego / Czarnomorska 2 2 0 TAK jedna z wind się zacina, świeże ślady dewastacji (graffiti), uszkodzony przycisk bezpieczeństwa w jednej z wind, połowa lamp oświetlenia przepalona, głośne hałasy podczas pracy windy
Sobieskiego / Iberyjska 2 2 0 TAK widać wyraźną poprawę czystości w stosunku do pierwszego testu
Sobieskiego / Instytut Neurologii 2 0 2 NIE sporo rdzy, na jednej z wind brak informacji o terminie naprawy
Rzymowskiego / Cybernetyki 2 2 0 TAK braki w wyposażeniu podnośników
Rzymowskiego / Cybernetyki 2 0 0 0 - kładka w trakcie budowy, jest możliwość przejścia przez jezdnię
Marynarska / Postępu 3 3 0 TAK braki w wyposażeniu podnośników, uszkodzona szyba
Wołoska / galeria Mokotów 2 1 1 NIE rdza, brak informacji o terminie naprawy niesprawnej windy, windami zarządza CH Mokotów
Puławska / Jagielska 0 0 0 - przebudowa, jest możliwość przejścia przez jezdnię
Powsińska / Limanowskiego 2 2 0 TAK jedne z drzwi ciężko działają
Powsińska / Okrężna 2 1 1 NIE na niesprawnej windzie brak informacji o terminie naprawy
Czerniakowska / Zaruskiego 2 2 0 TAK w jednej z wind zacinają się drzwi
Czerniakowska / 29 Listopada 2 0 2 NIE brak informacji o terminie naprawy
Czerniakowska / Bartycka 2 1 1 NIE nieczynny podnośnik jest podobno niesprawny od 3 miesięcy, w sprawnym podnośniku dwa przyciski „0” zamiast „0” i „1”
Czerniakowska / Hołówki 2 2 0 TAK dziwne hałasy podnośnika podczas jazdy
Razem 103 53 50
Procent 100% 51% 49%

Dostępność przejść

Razem przejść W pełni dostępne Częściowo dostępne Całkowicie niedostępne
39 14 7 18
100% 36% 18% 46%

Zdjęcia

Nasza kolekcja zdjęć kartek z przeprosinami pozwala już na zrobienie sporej galerii. Tu akurat Czerniakowska.

Choć monterzy coraz częściej już nawet nie przepraszają, a jedynie informują o mizernych efektach swojej pracy.

I to bez czytelnego podpisu.

Dźwig nieczynny do BRAK ZASILANIA głosi kartka zostawiona przez montera. Dla użytkownika wartość informacji jest zerowa. Nadal nie wie kiedy będzie mógł użyć windy.

Także dopiski użytkowników jawnie kpiące z szybkości pracy konserwatorów są coraz weselsze. Jeżeli nie może być dobrze, niech przynajmniej będzie śmiesznie!

Gwoli ścisłości należy jednak dodać, ze nie zawsze kartka dotrwa do momentu naprawy. Tu akurat kładka centrum handlowego M1.

W ogóle prywatni właściciele kładek nie świecą już przykładem bezawaryjnych wind w takim stopniu jak kiedyś.

Trzy miesiące to wiele zmian. Na przykład konserwatorom z Zarządu Dróg Miejskich udało się zamknąć szafkę elektryczną przy kładce na Sobieskiego / Czarnomorskiej.

Choć niestety tu i ówdzie wciąż sterczą gołe kable elektryczne. Na zdjęciu winda przy Prymasa 1000-lecia / Obozowej - na szczęście zasilanie było odłączone.

Wymieniono też przyciski w windzie przy Czerniakowskiej / Bartyckiej. Teraz już nie wiadomo, który przycisk należy wcisnąć by pojechać na górny poziom kładki. A może w tej sposób zarządca windy daje do zrozumienia, że cokolwiek by się nie naciskało, i tak winda pozostanie na poziomie "0"?

Natomiast na rondzie Dmowskiego podnośników brak. Tak samo jak przejść w poziomie jezdni. Niepełnosprawni zostali odcięci od tramwajów. Uniemożliwiono im też przesiadkę lub zwyczajne poruszanie się pieszo po centrum.