- Wnosimy o wyposażenie przystanków w kosze na śmiecie umożliwiające ich selektywną zbiórkę w osobnych pojemnikach - na przykład osobne pojemniki lub przegródki na szkło, papier, plastik/metal i odpady pozostałe.