Kosze umożliwiające selektywną zbiórkę odpadów są już coraz powszechniej stosowane na dworcach, peronach kolejowych i przystankach komunikacji miejskiej w krajach UE, np. Niemczech, Belgii. Austrii, Wlk. Brytanii (przykłady na zdjęciach powyżej). Powyższe rozwiązanie wzmocni uzasadnienie zgodności projektu z polityką UE w zakresie ochrony środowiska. (punkt 2.4.2);