Dzięki zamianie parkowania skośnego na równoległe, piesi mogą teraz przejść chodnikiem bez przeciskania się między maskami samochodów.