Dodatkowo, na chodniku o minimalnej dopuszczalnej szerokości wolnej od przeszkód umieszczono znaki drogowe.