Projekt połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą wkroczył w fazę konsultacji społecznych. W związku z tym chcemy przekazać poniższe informacje - dość obszerne, ale bardzo istotne.

Co grozi Lasowi Bielańskiemu?

Jak powszechnie wiadomo - u podstaw tej inwestycji leżał zgodny zamiar radnych, naukowców, samorządowców i ekologów, aby wyeliminować ruch samochodowy z ul. Dewajtis przecinającej rezerwat, dzięki zapewnieniu dojazdu inną drogą. Tymczasem obecny projekt nie tylko nie gwarantuje zmniejszenia tego ruchu, ale stwarza realne zagrożenie, a właściwie pewność, że ruch ten lawinowo wzrośnie. Nie przewidziano zamknięcia ul. Dewajtis przy Marymonckiej, więc zmieni się ona w drogę przelotową i wygodny skrót tranzytowy!

Tak wygląda po niedzielnej mszy ulica Dewajtis - jeszcze ślepa. Co będzie, gdy stanie się przelotowym skrótem z/na Wisłostradę...?

Z kolei nowe jezdnie łączące ul. Dewajtis z Wisłostradą zaprojektowano tak szerokie, że ich budowa spowoduje wycinkę około 200 drzew!

Nasz sprzeciw budzi też zmiana przebiegu ścieżki rowerowej pod estakadami na znacznie bardziej skomplikowany.

To tylko najważniejsze zastrzeżenia do projektu. Nie trzeba tłumaczyć, że ta inwestycja ukształtuje na dziesiątki lat warunki komunikacyjne i przyrodniczo - środowiskowe. Obecny projekt rodzi wiele obaw. Pochłonie dużo pieniędzy z budżetu naszego miasta, a może nic nie poprawić lub nawet pogorszyć to, na czym tak zależy wielu mieszkańcom Bielan i miłośnikom Lasu Bielańskiego. Czy urzędy za publiczne (nasze!) pieniądze pomogą tej unikalnej enklawie przyrody czy spowodują nieodwracalne straty i szkody? Nic nie jest jeszcze przesądzone, wciąż mamy na to wpływ! Ustawa zobowiązuje organ prowadzący postępowanie do rozpatrzenia uwag każdego, kto je złoży, przed wydaniem zgody na realizację.

Co możesz zrobić?

Dlatego gorąco zachęcamy do składania formalnych uwag w tej sprawie. Nie jest to trudne i nie wymaga wiele wysiłku. Dla ułatwienia przygotowaliśmy gotowy wzór pisma z podstawowymi postulatami: PDF, 29 kB

Oraz plik DOC, 49 kB, który można modyfikować wedle uznania i dopisywać własne uwagi - zachęcamy do tego. Lepiej, aby urząd dostał dużo różnobrzmiących pism w tej sprawie, ale cenny i ważny będzie każdy głos, nawet szablonowy. Chodzi przede wszystkim o pokazanie, że wielu osobom zależy na ochronie i zachowaniu dla przyszłych pokoleń naszego skarbu - reliktu prastarej Puszczy Mazowieckiej.

Masz głos nie tylko przy urnie

Okazje, kiedy prawo jest po naszej stronie i daje możliwości upominania się o ochronę środowiska, nie trafiają się często. O poprzednie inwestycje w otulinie Lasu Bielańskiego nikt nas nie pytał. Realizowano je z zaskoczenia, bez żadnych konsultacji. Dlatego wykorzystajmy dobrze tę niecodzienną okazję.

Żyjemy w wolnej Polsce, chodzimy na wybory, korzystamy z praw obywatelskich. Uczestnictwo w postępowaniach dotyczących środowiska jest także jednym z tych praw. Głos każdego z nas jest ważny, tak jak przy urnie. Zróbmy coś dla Lasu Bielańskiego, by potem nie żałować, gdy będzie za późno! Silny sprzeciw społeczny może pomóc w jego ocaleniu, tak jak zatrzymał buldożery nad Rospudą. Zapewne przy udziale wielu z Was - bądźmy aktywni, unikalny Las Bielański także potrzebuje naszej pomocy.

Na razie nie trzeba przykuwać się do drzew i pikietować. Decyzji jeszcze nie wydano, a każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie o projekcie. Dlatego zachęcamy każdego nie tylko do złożenia wniosku w tej sprawie, ale i do aktywnej pomocy w zbieraniu wniosków wśród znajomych, sąsiadów itp.

Jak i gdzie kierować uwagi

Przygotowane pismo [ PDF, 29 kB] trzeba wydrukować w 2 egz., wpisać u góry imię, nazwisko, adres i podpisać na dole.

Następnie złożyć (za pokwitowaniem na kopii!) w Urzędzie Dzielnicy Bielany, który przyjmuje uwagi w tej sprawie, lub wysyłać listem poleconym.

gdzie: Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa

kiedy: w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00, w pozostałe dni w godz. 8.00 - 16.00.

w terminie do: 12 listopada

Razem sprawniej

Aby nie fatygować każdego do urzędu, dobrze byłoby zorganizować się tak, by pisma sprawnie spływały do kilku osób, od których potem zostaną odebrane i złożone w urzędzie.

Liczymy na Waszą pomoc w tej kwestii. Pisma można przywozić (w dowolnych ilościach ;) do ZM, Nowogrodzka 46 lok. 6. Można zgłosić chęć przekazania wniosków lub poprosić o ich odbiór dzwoniąc do biura ZM 22-621 7777, albo pisząc na bielany {at} zm.org.pl lub na forum ZM forum.zm.org.pl/

Dodatkowe dokumenty i informacje

Wskazany szablon wniosku zawiera tylko najistotniejsze postulaty. Z pozostałymi można się zapoznać w obszerniejszym materiale pod adresem wrzutnia.zm.org.pl/dewajtis/uwagi/uwagi2udz_htm.html

Skrócony wyciąg uwag [zobacz >>>]

Skan projektu z planem wycinki JPG, 845 kB

Formalny, dokładny wykaz drzew do wycinki [zobacz >>>], oryginał: PDF, 691 kB

Materiały do Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (2,5 MB) wrzutnia.fz.eco.pl/dewajtis/mat_do_dec2007.pdf

Dlaczego Las Bielański jest unikalny i bezcenny? [zobacz >>>]

Co łączy Las Bielański z Doliną Rospudy? [zobacz >>>]