Od jednego z najbardziej uczęszczanych wejść przy ul. Podleśnej na wys. Klaudyny trasa zniża się na taras nadzalewowy, gdzie niestety często na drodze przeważa błoto. Wydaje się, że bardziej predestynowany do tej roli byłby główny trakt, na wprost od tego wejścia.