7 marca został formalnie oznakowany brakujący odcinek szlaku niebieskiego. Niestety nowy "objazd rezerwatu" jest prawie dwukrotnie dłuższy.