Poprzednio szlak przecinał rezerwat i biegł całkowicie przez las, co ułatwiało oznakowanie. Obecne wymagało wkopania kilku słupków drogowskazowych, m.in. przy skręcie z ul.Dewajtis na północ.