Proszę o przesunięcie latarni ustawionych w skrajni drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Sobieskiego przy skrzyżowaniu z aleją Wilanowską. Latarnie zostały ustawione niezgodnie z prawem krajowym i lokalnym i stwarzają zagrożenie dla ruchu rowerowego.